فراموش کردم
رتبه کلی: 1365


درباره من
گولمک اوچون خوشبختلیگی
گوزله مه ، خوشبختلیگ گولوشونده یاشاییر


اولدوز چوخدور ، آنجاق آی بیر دنه دیر
قادین چوخدور ، آنجاق آنا بیر دنه دیر
اولکه چوخدور ، آنجاق وطن بیر دنه دیر


میانالیام

دیلیمی چوخ سویرم .


یولداشلاریم دا تورک سئون اینسانلار اولاجاق


آنا دیلیم (torksevan )    

زبان ترکی و موقعییت کنونی آن در ایران ( بحران هویت - قسمت اول)

منبع : بحران هویت ، حسن راشدی
درج شده در تاریخ ۹۲/۰۲/۲۰ ساعت 22:38 بازدید کل: 958 بازدید امروز: 1 3 می‌پسندم  
 

بحران هویت در میان جوانان آذربایجان

یکی از معضلات اجتماعی جامعه روشنفکری وجوان آذربایجانی امروز بحران هویت است .به جز جوانان وپیشقراولان حرکت ملی آذربایجان هنوز هم جوان عادی ودانشگاهی آذربایجان از ترک نامیدن خود ابا دارد !چرا که در طول دوران حکومت پهلوی که آثار شوم آن هنوزهم بر جامعه سنگینی می کند ناجوانمردانه ترین ضربه ها بر شخصیت ترکان ایران وارد آمد .

در طول حاکمیت 53ساله رضاخان وفرزند وی ،ترکان ایران از توهین ها وبی احترامی های اشکار ومستقیم تا تحقیر های مدون وکلاسیک در رادیو وتلویزیون وکتابهای درسی مدارس ودانشگاه ها در امان نبودند .امروزه هم گویی کلمه ترک کابوس وحشتناکی است که بر سینه جوان آذربایجانی وجوانان ترک دیگر مناطق کشور سنگینی می کند !

در دوران حاکمیت پهلوی ،صحنه جامعه را آنچنان برترکان وحتی کلمه ترک تنگ کردند که آن عده از جوانان آذربایجانی که زندگی را نه در مبارزه برای رهایی از ظلم وستم مضاعف پهلوی بر علیه ترکان ،که در به دست آوردن نان وآبی بی دردسر می دیدند تنها راه رهایی از کابوس دردناک "ترک " را در جایگزین شدن این کلمه با واژه ای دیگر جستجو می کردند !

در حقیقت تمام صحنه ها برای اجرای نمایش تغییر هویت برای افرادی که تاب تحمل تحقیرها وتوهین ها را نداشتند وتوان مقابله ومبارزه با آن را در خود نمی دیدند ومستحیل شدن در زبان وفرهنگ حاکم وغالب را آسان ترین راه فرار از اهانت ها وبی احترامی ها می دانستند ،حاضر ومهیا بود !

"آذری " آنهم از نوع غیر ترکی واژه ای بود که کشف آن بیشتر از سقوط امپراطوری هزار ساله ترکان ایران ،رضاخان وپان آریائیست ها را خوشحال کرد تا فراریان از هویت ترکی را نشان ودرجه ای بس زیبا وافتخار آمیز از نوع "پارسی "ارزانی دارد !آری چنین شد که جوان تبریزی ،زنجانی ،ارومیه ای ،اردبیلی ،آستارایی ،همدانی ،ساوه ای و...با دو نوع هویت تحقیر شده ترکی ،وافتخار آفرین آذری از نوع پارسی روبه رو شد که این دومی را نمی دانست چگونه جایگزین اولی کند ؟!

به ترکی سخن می گفت اما خود را آذری می نامید !تازه آذری او با آذری کسروی فرق داشت ،او آذری را فقط برای رهایی از کلمه ترک بر خود گزیده بود. وقتی از او می پرسیدی تو ترکی یا آذری ؟می گفت آذری .وقتی می پرسیدی آذری یعنی چه ومنظور از آذری چیست ؟چیزی برای گفتن نداشت ،حتی تئوری کسروی را هم نمی دانست ،فقط می خواست ترک نباشد ،ترکی که در طول دوران حکومت پهلوی به بدبخت ترین ،تحقیر شده ترین وکم ارزش ترین عنصر جامعه تبدیل شده بود .

ولی همین آذری وقتی پای از ایران بیرون می نهاد ودل به فرنگستان می داد ایرانی بودن خود را انکار می کرد وخود را ترک اصیل ،آنهم نه از نوع ایرانی اش ،می نامید .

ترک ستیزی وتحقیر ترکان از زمانی که امپراطوری هزار ساله ترکان با سقوط دولت قاجار پایان یافت وحاکمیت نژاد پرستانه رضاخان بر کشور کثیرالمله ایران تحمیل گردید آغاز شد .

از روشنفکران نژاد پرست این دوران محمود افشار بود که با نزدیکی به دربار رضاخان ثروت ومکنت هنگفتی بهم زد واز تئوریسین های شوونیستی دربار پهلوی بشمار می رفت .وی از جمله کسانی بود که هیچگونه حق وحقوق فرهنگی به ترکانی که نصف جمیعت کشور را تشکیل می دادند قائل نبود وحتی با تدریس 5دقیقه ای زبان ترکی در مدارس ودانشگاههای آذربایجان هم مخالف بود .

محمود افشار با تشکیل "بنیاد افشار "تنها قسمتی از ثروت بادآورده وهنگفت خود را که شامل "32رقبه "می شد ویکی از رقبات آن یعنی "باغ فردوس شمیران "به مساحت کل 10239(ده هزار ودویست وسی ونه )متر مربع عرصه ،مشتمل بر :1- دوازده دستگاه آپارتمان مسکونی وچهار باب مغازه 2-ساختمان تولیت خانه که دفتر مجله آینده است 3- ساختمان متولی خانه 4- دو باب دکان در قسمت جلوی کتابخانه (علاوه بر 4باب مغازه قبلی )5- دو ساختمان ودوباغ مجزا 6- 18شماره تلفن 7- 5ساعت و53دقیقه از آب قنات فردوس را طبق مفاد وقفنامه در جهت پیشبرد اهداف واقف که همانا شوونیسم وپان فارسیسم است قرار داد .

محمود افشار وصیت کرده بود علاوه بر موقوفاتی که در حال حیات وی در نظر گرفته شده است و32رقبه می باشد ،یک سوم از ثروت باقی مانده از وی نیز بعد از مرگش به 32رقبه قبلی موقوفات افزوده شد .

"هم اکنون به موجب همین سطور وصیت می کنم که بعد از من یک سوم از "ماترک"بع عنوان "ثلث "شرعی بر این موقوفات افزوده شود .هرگاه در آخرین وصیتنامه شرایط ومصرف خاصی برای ثلث معین نکردم منظور این است که عملاٌوقانوناٌیک سوم نامبرده نیز زیر نظر متولیانی که معین کرده ام قرارگیرد ...(پنج وقفنامه ،ص 23)

"موقوفات افشار "با سرمایه نجومی هم اکنون نیز در راه رسیدن به اهداف شوونیستی فعال می باشد .کتابهای نژادپرستانه ای که توسط این بنیاد منتشر وبا قیمت ارزان در اختیار خوانندگان گذاشته میشود موید اهداف این بنیاد است :

"بعداز تعمیم زبان فارسی ووحدت ملی که باید هدف اصلی باشدمنظورهای دیگری که این موقوفات برای آنها بنیاد یافته واساسنامه آن نوشته شده توجه خاص به نسل جدید از راه آموزش وپرورش کودکان به وسیله کودکستان شبانه روزی نمونه وتربیت اجتماعی وسیاسی جوانان ...خواهد بود ...که بر اینها اضافه شود "مدرسه مادرانه "در آذربایجان که شرح آنرا بعد در مجله آینده خواهم آورد".

آنچه از زبان محمود افشار به عنوان "مدرسه مادرانه درآذربایجان "جاری میشود همان چیزی که ازطرف همفکری وی جواد شیخ السلامی یکی دیگر ازنژادپرستان وشوونیستهای دوره ی پهلوی ویکی از اعضای شورای تولیت "بنیاد افشار " جهت رسیدن به اهداف نژاد پرستانه وغیر انسانی عرضه گردید !!

وی وحشیانه ترین ودردمنشانه ترین تفکر عصر خود را که هیچ دوره ای از تاریخ بشریت ودر هیچ نقطه ای از فاشیست ترین وبدوی ترین مناطق جهان دیده نشده است به معرض نمایش گذاشت !!

جواد شیخ الاسلامی تئوری جدا کردن اجباری نوزادان شیرخوارآذربایجانی ونوزاذان دیگر مناطق ترک ایران از مادرانشان ونگهداری آنها در شیرخوارگاهای مخصوص که تا هفت سالگی تماس وارتباطی با والدینشان نداشته وکلامی از زبان آنها نشنیده باشند را تقدیم دیکتاتورزمان وهمفکران خود کرد !

تکرار وپیگیری این تفکر قرون وسطایی از طرف وی ،بعد از انقلاب اسلامی همچنان ادامه داشته است ؟!

از دیگر باصطلاح روشنفکرانی که در دوران ستمشاهی پهلوی پشت به هویت خود کرده وهضم شدن در زبان وفرهنگ حاکم را افتخاری بزرگ برای خود دانست احمد کسروی بود .وی با حمایت رضاخان به مخالفت آشکار علیه دین اسلام وانکار امام دوازدهم پرداخت وپابه میدان مستحیل شدن درزبان وفرهنگ تحمیلی رضاخانی گذاشت وتئوری"زبان آذری "راباصطلاح به صورت علمی تقدیم وی کرد 1!

تئوری خود ساخته کسروی آنچنان بر مذاق نژاد پرستان خوش آمد که سر از پا نمی شناختند . درتئوری کسروی ساکنان روستاهایی که تعداد آنها کمتر از انگشتان دست بود واین روستاها در منطقه قره داغ ،اطراف مرند وزنور قرارداشتند وزبان آنها غیر ترکی بود دلیلی شد بر اینکه ساکنین اصلی وبومی آذربایجان ترک نباشند !

کسروی وقتی با اهالی این چند روستا ،یعنی روستاهای هرزند وگلین قیه در اطراف مرند وزنور وحسنو در قره داغ روبه روشد .سپس با تات نشینان اطراف خلخال به گفتگو نشست واز زبان آنها پرسید ،آنها نام زبان خود را هرزندی ،تالشی وتاتی نامیدند؛ولی کسروی بااصرار تمام آنها را آذری نامید .

گرچه زبانی که در هرزند وگلین قیه صحبت میشد بازبانی که تاتهای خلخال صحبت می کردند از هرجهت متفاوت بود وحتی قابل فهم برای هم نبود ،اما کسروی نام مشترک "آذری "ازنوع زبانهای پهلوی رابرآنها نهاد که فقط برروی صفحات کتابها ثیت شد واهالی این روستاها هیچوقت نام زبان خود را آذری ننامیدند !

کسروی با استناد به نظریه زبان شناسان مبنی بر اینکه روستائیان خالص ترین و دست نخورده ترین زبانها را دارند و زبان آنها زبان اصلی و بومی منطقه است و زبانی است دست نخورده.  وجود این چند روستا در آذربایجان را دلیلی بر غیر ترکی و اصطلاحا  آذری بودن زبان بومی آذربایجان دانست ، غافل از اینکه اگر مردم چند روستا در آذربایجان به زبان غیر تورکی صحبت میکنند، در مقابل اهالی هزاران روستا و به بیان دیگر به جز این چند روستا بقیه مردم  ساکن در تمام روستاهای آذربایجان از دور افتاده ترین نقاط آن و از میان کوهای سر به فلک کشیده سهند و ساوالانگرفته تا دشتهای پهناور مغان، زنجان ، همدان، ساوه و اراک تا اطراف تهران ، کرج، قم ، تفرش، دماوند و فریدون اصفهان به ترکی تلکم می کنند. لذا بومی بودن زبان ترکی در آذربایجان و دیگر مناطق یاد شده ایران مدلل تر و مستند تر است.

از طرف دیگر، اگر دلایل کسروی را بر کل ایران تعمیمبدهیم در این صورت می توان ادعا کرد که نزدیک به 90% مردم ایران ترک هستند و زبان اصلی و بومی فارس های  ساکن در استانهای مختلف کشور نیز در اصل ترکی بوده است! چرا که کمتر استانی را در ایران میتوان پیدا کرد که در ان چند روستا ی ترک نباشد.

درباره تورکان ایران دکتر م. پناهیان تحقیقاتی انجام داده و بر اساس ده جلد ( فرهنگ جغرافیای ایران) از انتشارات ستاد ارتش ، سال 1328-1331  مجموعه ای در چهار جلد به نام  (( فرهنگ جغرافیای ملی تورکان ایران زمین )) همراه یک جلد حاوی نقشهف فراهم آورد و در سال 1351  در خارج از کشور به چاپ رسانیده است { سیری در تاریخ زبان ولهجه های ترکی ، دکتر جواد هئیت- چاپ سوم، سال 1380 ، ص 307} که ما در اینجا  به نقا از این کتاب  به تعداد روستاهایی که که خارج از چهار استان آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل و زنجان ( که تقریبا همه روستاهای  این چهار استان ترک هستند و نیازی به آوردن انها در این لیست نمی باشد ) هستند اشاره ای می کنیم.

 

 

 

روستاهای وابسته

نام شهرستان    

روستاهای وابسته

نام شهرستان    

19

شهر رضا

 روستا  209

تهران

30

شهرکرد

 441 روستا

قزوین

83

فریدون

 334  روستا

اراک

135

بیجار

 224

ساوه

9

تویسرکان

28

دماوند

2

اسلام آباد

17

قم

8

کرمانشاه

12

محلات

452

همدان

68

طوالش

5

اهواز

39

رشت

65

خرم آباد

10

بندر انزلی

65

آباده

4

فومن

57

بوشهر

4

لاهیجان

29

شیراز

2

امل

47

فسا

7

ساری

12

فیروزآباد( شیراز)

15

شاهرود

53

کازرون

107

گرگان

4

سیرجان

1

نوشهر

99

درگز

83

سنندج

109

سبزوار

7

اصفهان

193

بجنورد

10

لار

330

قوچان

25

مشهد

 

 

46

نیشابور

                

meysam bi kas(meysameslami )
۹۲/۰۲/۲۶ - 21:03
yashasin azarbayjan
ایستکلی (نیسکیلی)(istakli )
۹۲/۰۴/۰۱ - 13:28
اره
sinan azkaya(sinan )
۹۲/۰۴/۱۱ - 23:33
تورکون کولتورو گرکلیدی بونا اولاشانان سونرا هر شی یرین تاپاجاخ@};-@};-
این نظر توسط ارسال کننده محتوا حذف شده است.
اد کنید منو(javadbarari )
۹۳/۰۱/۱۱ - 14:35
انقدر مزخرف و چرت و پرت ننویس و به مردم توهین نکن


لوگین شوید تا بتوانید نظر درج کنید. اگر ثبت نام نکرده اید. ثبت نام کنید تا بتوانید لوگین شوید و علاوه بر آن شما نیز بتوانید مطالب خودتان را در سایت قرار دهید.
فراموش کردم
سیستم های امنیتی آسوده اقای دادستان واداره اوقاف:به داد دارالقران شهید داوود اختیاری وهیت دیوانگان علی اکبر برسید؟؟برای اولین بار در جهان:ببینید در کشور چند نفر هم اسم شما هستن!!سوژه های جالب از ثبت نام یارانه در یک کافی نتروایت یک بخششدر امام زاده اسماعیل میانه چه میگذرد؟؟؟عجیب ترین بدن سازی که تابحال دیده ایدپسرانی که ضعف دختر و دخترانی که ضعف پسر دارندما اصولاً بیشتر غر می زنیم
کاربران آنلاین
__--3AmIYa JoOoN--__ رها رضوانی I3iNaM_____ باران عبدالهی vollibalist amirkhani240 **رضا77** sokot.reza * مینا محمدی* دنیا جهانی محمد 1475 ALONE-------BOY (علی) امین نعمت زاده محمد76 (lı. __el silencio del _corazn__.ıl) Difficulty guneş kaya تنهای میانه Mehdi-eba.Hooolooo حجت اشلقی*** ساناز *میرزایی اوبو0111 ادیبی22 (-_-MoOJe*mAnfIi-_-) (((_*) lönely mehdighadimi اسکیت سوار تنها علی موسوی* شهرام... نفس((((-_-)))) *سحر*(R..A) (اا .__. اا) اا ıı SaNaM (اا .__. اا) araz chayi امیرزمانی. محراب 007 Michael-44 ساد ه ا م رضا زمانی. بی تانم احساسی. سوشا سورین. داو10دی ALI_ALIZADEH محسنی4 ائلمان 71 دلباخته* عسل کیانی* سالارادیب mojtaba__h__67 llililil desina iliilll همشهری-75 پیروز ک ...**یاسمن**... hossien ghorbani سیما پاکدل Se7en ترکمانچای فوق لیسانس صحرا اااا هنرمند و هنر دوست بهزاد یاغموری امیر تک آرمیا *** آکواریوم خلیج j-u-s-t__ _ __a-l-o-n))1)) ا-قنبری علی کریمی.. پسر غمگین ادنان جلفالی .__________.- ı. ə ıvı i r .ı -.__________. سعید محمدزاده کافی نت آ3 بیژن پور ....بارانی... علیرضاامیرخیزی آتلیه عکس طنین جیگرطلایی2 سیدعلی موسوی* بهرامی برزین

مسئولیت کلیه مطالب به عهده نویسندگان و ارسال کنندگان آن است